8.2010 GOLOGO

03/08/2010 | 770 views

Sau thành công của Khóa học Gologo lần 1 (được tổ chức năm 2009), FPT Arena tiếp tục mời ông Richard More – chuyên gia hàng đầu về thiết kế thương hiệu làm giảng viên chính cho khóa học Gologo lần 2. Kết hợp lý thuyết và thực hành tại lớp cùng thực hành bài tập ở nhà, khóa học đã làm thỏa mãn những designer muốn tiếp thu những tinh hoa bậc nhất và những kinh nghiệm quý báu trong việc thiết kế thương hiệu.