Môn học

  • 1 Các khái niệm về hoạt hình
  • 2 Dựng nhân vật
  • 3 Tạo xương nhân vật
  • 4 Tạo chất liệu nhân vật
  • 5 Ánh sáng, rendering
  • 6 Tạo chuyển động nhân vật

Phần mềm

  • Autodesk Maya Unlimited

Cơ hội việc làm

Hiện nay, nhân lực cho đồ họa 3D rất được chào đón tại các công ty lập trình game, hoạt hình, kiến trúc và phim ảnh.

-->