Môn học

  • 1 Các khái niệm cơ bản về đồ họa
  • 2 Tạo lập các minh họa (Illustrations)
  • 3 Xử lý ảnh phục vụ in ấn và web
  • 4 Dàn trang và chế bản điện tử

Phần mềm

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • CorelDraw

Cơ hội việc làm

Bạn có thể làm việc tại các công ty quảng cáo, các công ty thiết kế, các nhà xuất bản với các vị trí sau:

– Giám đốc sáng tạo
– Giám đốc nghệ thuật
– Nhà thiết kế đồ hoạ
– Nghệ sĩ minh hoạ số
– Thiết kế dàn trang
– Biên tập ảnh số

-->