Môn học

  • 1 Nguyên lý thiết kế Web
  • 2 Thiết kế Web với HTML và CSS
  • 3 Phát triển Web tương tác
  • 4 Đồ họa động cho web bằng Animate CC
  • 5 Tiếp thị số và các khái niệm truyền thông
  • 6 Thiết kế Giao diện & Trải nghiệm người thích ứng với máy tính, điện thoại và máy tính bảng

Phần mềm

  • Dreamweaver
  • Flash

Cơ hội việc làm

Bạn có thể làm việc trong lĩnh vực thiết kế Web với các vị trí sau:

– Nhà Thiết Kế giao diện cho web và các ứng dụng trên di động (UI – User Interface)

– Nhà Thiết kế Web tương tác (Front-end)

– Nhà Thiết kế Trải nghiệm người dùng (User Experience).