Richard Moore Associates

04/06/2010 | 1004 views

Richard Moore Associates có trụ sở tại New York và là công ty truyền thông marketing đầu tiên chuyên về phát triển bản sắc nhận diện thương hiệu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, trong đó có 15 năm kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam, Richard Moore Associates đã phát triển và áp dụng một quy trình kết hợp khéo léo chiến lược khác biệt hóa thương hiệu với năng lực thiết kế và sáng tạo vượt trội. bên cạnh đó, Richard Moore Associates còn tham gia vào các hoạt động đào tạo Tổ chức và cá nhân thông qua việc giảng dạy và xuất bản các ấn phẩm về xây dựng thương hiệu.

Richard Moore Associates và FPT Arena đã hợp tác tổ chức khóa học Thiết kế logo mang tên “Gologo” trong năm 2009 và 2010 dành cho những đối tượng yêu thích và đang hoạt động trong lĩnh vực này. Khóa học do chính ông Richard Moore-Giám đốc điều hành sáng tạo của công ty Richard Moore Associates làm giảng viên chính.