23 thiết kế Web đẹp của các Agency

10/09/2012 | 486 views

Nếu bạn có một studio riêng hoặc có một nhóm làm chung, thì việc có một trang web để chỉ ra những sản phẩm tuyệt vời mà bạn làm được rất quan trọng. Điều cần nhớ là Ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng, nhất là bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo.

Khi khách hàng chọn một đối tác để thiết kế web, điều quan trọng là bạn phải khiến họ cảm thấy tự tin vào lựa chọn của họ khi nhìn trang web của chính bạn. Vì thế các trang web của các Studio cần gây những sự nhạc nhiên, bắt mắt, cập nhật xu hướng và để lại ấn tượng khó phai bởi thiết kế và chính các sản phẩm của Studio đó.

Hãy cùng xem các website của Agency đã làm tốt điều này.

Pound & Grain

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-1


We Are Fixel

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-2

Small Studio

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-3

Rolf A. Jensen

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-4
Kisko Labs

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-5
Superawesøme

 fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-6
Vladimir Strajnic

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-7
Chase happiness

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-8
Viareggio Lucca

 fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-9
Mustache

 fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-10
Ombres et Lumières

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-11
CarnationGroup

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-12


Superlovers

 fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-13
no-bo.co

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-14
Agência Gênia

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-15
Hitmo

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-16
Duct Tape & Glitter

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-18
Demi Creative

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-18
Studio Airport

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-19
Full Stop

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-20

J.Development

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-21

Du.Scatolin

 fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-22
Fi (Fantasy Interactive)

fpt-arena-23-thiet-ke-web-dep-cua-cac-Agency-anh-23
(Theo Idesign)

Pound & GrainSmall StudioRolf A. JensenKisko LabsSuperawesømeVladimir StrajnicChase happinessViareggio LuccaMustacheOmbres et LumièresCarnationGroupSuperloversno-bo.coAgência GêniaHitmoDuct Tape & GlitterDemi CreativeStudio AirportFull StopJ.DevelopmentDu.ScatolinFi (Fantasy Interactive)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of