5 bộ phim stopmotion tuyệt vời

14/12/2010 | 408 views

Loại hình Stop Motion (thuật ngữ để chỉ những đoạn phim được tạo nên bởi hàng loạt những hình ảnh chụp tĩnh) xuất hiện khá sớm, được biết đến tương đương với sự xuất hiện của cách thức làm phim truyền thống.

Bản chất của loại hình này là những tấm ảnh (ở trạng thái tĩnh) được chụp liên tiếp rồi xử lý trên bàn dựng chuyên dụng để tạo thành một đoạn phim (ở trạng thái động).

Thuở sơ khai, Stop Motion thường chỉ dành để làm phim về những nhân vật là đồ chơi, hình khối hay những đồ vật cứng, vô tri. Sau này, đối tượng trong những đoạn phim của Stop Motion bắt đầu mở rộng hơn, dành đất cho những nhân vật bằng đất nặn, hình rối…

Hãy xem 5 bộ phim stopmotion ấn tượng sau đây. Và tại sao bạn không thử làm nhỉ.

1. A short love story

[vimeo]http://vimeo.com/877053[/vimeo]

2. COMBO

[vimeo]http://vimeo.com/6555161[/vimeo]

3. Bottle

[vimeo]http://vimeo.com/12155835[/vimeo]

4. The Seed

[vimeo]http://vimeo.com/3715286[/vimeo]

5. Sorry I’m Late

[vimeo]http://vimeo.com/4862670[/vimeo]

(theo idesign)