50 thiết kế logo tuyệt đẹp xuất phát từ hình tròn

19/05/2011 | 3254 views

Nhân dịp chuẩn bị khai mạc triển lãm CỨ LÀM ĐI – 5 với chủ đề VÒNG TRÒN, FPT Arena xin gửi tới bạn 50 thiết kế logo xuất phát từ hình tròn.

 

Một biểu tượng đồ họa thường được sử dụng như là một phần của thiết kế logo để truyền đạt một ý tưởng hay khái niệm cụ thể một cách hiệu quả và bắt mắt.

Các Shape của các biểu tượng đồ họa khác nhau rất nhiều, nhưng một trong những hình dạng phổ biến nhất được sử dụng là các vòng tròn.

Các logo tròn đã trở thành một số trong những xu hướng phổ biến nhất trongthiết kế logo. vòng tròn là vô tận, đơn giản và đáng nhớ.

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu 50 Logo tròn xuất sắc. Những logo này sử dụng các vòng tròn bằng nhiều cách sáng tạo, đôi khi có các Typeface, các Symbol và hình ảnh mà bạn sẽ thấy trong các ví dụ dưới đây.

NASA

NASA 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Indra

Indra 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Lucky Strike

lucky strike 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Virgin Express

virgin express 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Volkswagen

volkswagen 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

BMW

bmw 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

WordPress

wordpress 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Target

target 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Korean Air

korean air 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Holden

Holden 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Accelrys

Accelrys 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Tide

tide 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Bayer

bayer 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

London Underground

london underground 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Lucent

Lucent 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Vodafone

vodafone 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Yamaha

yamaha 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Spar

spar 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Sony Ericsson

sony ericson 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

AT&T

at&t 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Air Canada

canadian airlines 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Obama ‘08

obama 08 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Bacardi

bacardi 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Filmax

filmax 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

ABC

abc 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Timberland

timberland 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

CBS

cbs 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Alfa Romeo

alfa romeo 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Der-Grune-Punkt

Der Grune Punkt 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Schindler

schindler%27s 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Radio Shack

radioshack 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Palm

palm 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Vattenfall

Vattenfall 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Motorola

motorola 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Firefox

firefox 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

PBS

pbs 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Danone

danone 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

General Electric

general electric 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Tupperware

tupperware 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Texaco

texaco 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

EAC

eac 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Starbucks

starbucks 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Oxfam

oxfam 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

LG

lg 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Mercedes Benz

mercedes 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Rexel

rexel 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Safari

safari 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Nissan

nissan 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Pepsi

pepsi new 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Caltex

caltex 50 Thiết Kế Logo Tuyệt Đẹp Xuất Phát Từ Hình Tròn

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT

FPT Arena Multimedia – https://arena.fpt.edu.vn

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of