50 thiết kế sáng tạo với trang 404 Error

09/07/2016 | 1559 views

Lỗi 404 Error (page not found) là một lỗi mà người dùng rất hay gặp phải khi họ truy cập một nội dung sai địa chỉ hay trang đã được chuyển sang nơi khác. Thay vì làm khách hàng bực mình và rời đi, những thiết kế sáng tạo dưới đây sẽ giúp bạn có cảm hứng cho cách giữ chân họ ở lại với trang của mình.

Error 404 là một trang có nhiệm vụ thông báo cho người dùng rằng trang họ truy cập trước đó không thể sử dụng được và hướng dẫn họ làm gì tiếp theo. Thay vì một thông báo lỗi trang đơn giản hiện ra trên nền web trống trơn, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một trang báo lỗi sinh động và thú vị hơn nhiều. Bằng cách này, bạn  sẽ giúp xua tan đi cảm giác thất vọng hoặc khó chịu của họ khi thấy trục trặc trong hoạt động của trang và chuyển hướng họ đến những nội dung thú vị khác của trang.

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-150-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-2

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-3

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-4

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-5

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-6

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-7

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-8

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-9

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-10

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-11

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-12

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-13

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-14

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-15

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-16

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-17

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-18

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-19

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-20

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-21

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-22

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-23

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-24

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-25

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-26

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-27

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-28

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-29

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-30

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-31

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-32

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-33

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-34

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-35

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-36

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-37

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-38

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-39

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-40

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-41

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-42

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-43

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-44

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-45

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-46

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-47

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-48

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-49

50-thiet-ke-sang-tao-voi-trang-404-error-50

Theo Designs.vn

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện –  fpt.arena.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *