Bình chọn ảnh: "Sắc màu sáng tạo"

01/07/2008 | 745 views

20 tác phẩm được lọt vào vòng sơ khảo 2, tham dự cuộc thi bình chọn “Tấm ảnh được yêu thích nhất” dành cho khan giả. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải được yêu thích nhất và 03 giải dành cho khán giả bình chọn đúng nhất.

Sau đây là danh sách 20 tác phẩm dành cho khán giả bình chọn từ ngày 09-19/07/2008.

1. “Hạnh phúc” (Nguyễn Đoàn Thiên Ân-MSSV: VN.024/200704/0077)

2. “Chàm” (Huỳnh Đức Hiển-MSSV: VN.024/200706/0143)

3. “Hope” (Đặng Công Kiệt-MSSV: VN.024/200705/0125)

4. “Cathedra” ((Huỳnh Đức Hiển-MSSV: VN.024/200706/0143)

5. “Macco” (Đặng Công Kiệt-MSSV: VN.024/200705/0125)

6. “Che Chở” (Nguyễn Thị Kim Ngân-MSSV: VN.024/200706)

7. “Magic Light” (Nguyễn Đào Minh Đăng-MSSV: VN.024/200805/0122)

8. “Biển Vũng Taù” (Huỳnh Đức Hiển-MSSV: VN.024/200706/0143)

9. “Makeup” (Lê NHật Quang-MSSV: VN.024/200510/0021)

10. “Thức Đổ” (Hà Kim Bằng-MSSV: VN.024/200709/0193)

11. “Nghịch Cảnh” (Nguyễn Tiến Cảnh-MSSV: VN.024/200706/0148)

12. “Tình Yêu Điện” (Trần Xuân Đông-MSSV: VN.024/200706/0148)

13. “Đồng Nghiệp” (Đặng Công Kiệt-MSSV: VN.024/200705/0125)

14. “Làm Dáng” (Lí Thành Hiệp-MSSV: VN.024/200800/0105)

15.”SN” (Huỳnh Đức Hiển-MSSV: VN.024/200706/0143)

16. “Sand Hill” (Lê Hữu Hoàng Lan-MSSV: VN.024/200605/0042)

17. “Mi” (Huỳnh Đức Hiển-MSSV: VN.024/200706/0143)

18. “Chiều Lăng Cô” (Nguyễn Tiến Cảnh-MSSV: VN.024/200706/0148)

19. “Yên Tâm” (Nguyễn Khánh Huy-MSSV: VN.024/200711/0334)

20. “Con Cũng Biết” (Đinh Thị Tuyết Trinh)

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Theo FPT-Arena HCM