Môn học

  • 1 Các khái niệm về hoạt hình 3D
  • 2 Dựng nhân vật 3D bằng Maya
  • 3 Tạo chất liệu cho nhân vật
  • 4 Sắp đặt ánh sáng và render trong Maya
  • 5 Tạo xương cho nhân vật (Rigging)
  • 6 Tạo chuyển động cho nhân vật
  • 7 Đồ án phim hoạt hình 3D

Phần mềm

  • Autodesk Maya Unlimited

Cơ hội việc làm

Bạn có thể làm việc trong lĩnh vực hoạt hình 3D và hậu kỳ điện ảnh với các chức danh sau:

– Nghệ sĩ dựng hoạt hình, game 3D (3D Artist/ 3D Game Artist)

– Nghệ sĩ thiết kế nhân vật (Character designer)

– Chuyên viên về ánh sáng và render

– Chuyên viên diễn hoạt (Animator)