Môn học

 • 1 Các nguyên lý cơ bản trong thiết kế
 • 2 Thiết kế và sắp đặt chữ
 • 3 Thiết kế và minh họa kỹ thuật số
 • 4 Xử lý hình ảnh
 • 5 Các khái niệm về nhiếp ảnh và xử lý ảnh hậu kỳ
 • 6 Thiết kế trong in ấn & quảng cáo
 • 7 Đồ án thiết kế, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Phần mềm

 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign

Cơ hội việc làm

 

Bạn có thể làm việc tại các công ty quảng cáo, các công ty thiết kế, các nhà xuất bản với các vị trí sau:

 • Chuyên viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer)
 • Thiết kế dàn trang – Biên tập ảnh số (Layout Designer)
 • Giám đốc nghệ thuật (Art Director)
 • Giám đốc sáng tạo (Creative Director)