Đoàn Xuân Trường

31/05/2010 | 621 views

Năm sinh: 1990

Boozyer tham gia vào các hoạt động máu lửa của FPTARENA từ những ngày còn đợi khai giảng, bắt đầu là sự kiện 13/9/2008. Kể từ đó đến nay không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào của FPTARENA.

Thành tích đặc biệt: cộng tác viên trẻ nhất FPTARENA sau chỉ sau 6 tháng học tập và máu lửa =))