08.2009 Trở về nhà.

31/08/2009 | 2394 views

Trường học đầu tiên tổ chức sự kiện HomeComing dành tặng cựu sinh viên. Bạn đã biết đó là trường nào rồi.

05.2009 Excellent

27/05/2009 | 2715 views

FPT-Arena nhận giải thưởng “Excellent in Bussiness Performance” do tập đoàn Aptech Ấn Độ trao tặng cho đơn vị có kết quả hoạt động tốt nhất.

03.2009 Đoạt giải ICT

17/03/2009 | 2008 views

Giải thưởng đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT xuất sắc nhất (Vietnam ICT Award) đã được trao cho hệ đào tạo phi chính quy (FPT-Arena & FPT-Aptech) của Trường Đại học FPT.