Cup 9+4 SHOWCASE

Mới đây trên fanpage FPT Arean Multimedia chia sẻ hình ảnh chiếc Cup được thiết kế riêng cho triển lãm khiến các tác giả đều hy vọng tác phẩm của mình được đánh giá cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>