FAN 94 Lương Yên

Sảnh sinh hoạt chung sẽ là không gian đa năng, vừa tổ chức sự kiện, các hoạt động vừa là nơi sinh viên có thể học nhóm, làm bài tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>