FPT Arena chính thức giới thiệu khóa học đồ họa 6 tháng dành riêng cho campus Hòa Lạc qua talkshow “WHY DESIGN?”

18/04/2016 | 160 views

Khác với chương trình 2 năm chuyên sâu thông thường, FPT Arena Hòa Lạc (FAN-HL) sẽ chỉ tập trung vào một kỳ học duy nhất dạy về đồ họa 2D và in ấn, nhằm trang bị kiến thức thiết kế đồ họa một cách đầy đủ và cơ bản, học tới đâu áp dụng được ngay vào thực tế tới đó cho các bạn học sinh, sinh viên đại học FPT. Sau khóa học kéo dài 6 tháng này, nếu có nhu cầu học tiếp các kỳ học liên quan tới thiết kế web, làm phim và 3D, sinh viên sẽ được tạo điều kiện tham gia các lớp tại FPT Arena Đội Cấn.