Apple đã hủy hoại những nguyên tắc thiết kế như thế nào (P.1)

15/08/2018 | 313 views

Qua lời kể cả cựu nhân viên Apple, chúng ta sẽ phần nào hiểu được vì sao người ta lại nói rằng Apple đang chạy theo cái đẹp mà giết chết ngành thiết kế truyền thống. Bất chấp những nguyên tắc thiết kế đã từng nổi tiếng của mình, Apple đang phá hủy ngành thiết…

13 câu nói của Steve Jobs cho giới thiết kế, sáng tạo

17/12/2016 | 2084 views

Hãy luôn khao khát, hãy luôn dại khờ. …tập trung và đơn giản. Đơn giản có khi còn khó hơn cả phức tạp: bạn phải làm việc chăm chỉ cũng cốt để thông suốt làm sao có được suy nghĩ một cách đơn giản. Nhưng nó đáng để đi đến cuối cùng vì khi bạn…