13 câu nói của Steve Jobs cho giới thiết kế, sáng tạo

17/12/2016 | 2084 views

Hãy luôn khao khát, hãy luôn dại khờ. …tập trung và đơn giản. Đơn giản có khi còn khó hơn cả phức tạp: bạn phải làm việc chăm chỉ cũng cốt để thông suốt làm sao có được suy nghĩ một cách đơn giản. Nhưng nó đáng để đi đến cuối cùng vì khi bạn…