Multimedia – Ngành Học Rộng Cửa Sáng Tạo, Thu Nhập Khủng.

19/07/2018 | 444 views

  Nếu có ngành nghề nào vừa khốc liệt nhưng cũng vừa mộng mơ thì đó chính là Multimedia – Mỹ Thuật Đa Phương Tiện (MTĐPT). Ở đó có sự đào thải khốc liệt, có những bộ não ngày đêm sáng tạo ý tưởng, có những người sẵn sàng thử nghiệm cái mới để là…