Học và tự học, kĩ năng không thể thiếu ở mỗi sinh viên

24/03/2017 | 1321 views

Không còn kiểu “thầy đọc trò chép” như cấp 3, sinh viên sẽ tự chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức cũng như tương tác đối với giảng viên. Vậy nên, học và tự học trở thành kĩ năng mà mỗi sinh viên cần có. Giảng đường đại học có rất nhiều thứ khác…