Ngày hội hiến máu Cầu Vồng Đỏ

Hiến máu và những điều cần biết tại Ngày hội hiến máu nhân đạo Cầu Vồng Đỏ 2019

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp không chỉ góp phần cứu sống cho người khác mà còn rất có lợi cho sức khỏe người hiến tặng. Máu là một chất lỏng lưu thông trong các mạch máu của cơ thể gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần làm nhiệm vụ khác nhau: hồng cầu […]