ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH “CỬ NHÂN CẦU NỐI”

Chúng tôi thân mời các Bạn Sinh viên đến tham dự buổi hội thảo về Chương trình “CỬ NHÂN CẦU NỐI – 8 tháng”, được liên kết đào tạo giữa trường Đại học FPT và Tổ chức Giáo dục Edexcel (Anh Quốc), đào tạo chương trình Cao đẳng Anh Quốc BTEC “ĐẶC BIỆT” dành cho […]