nghệ thuật đường phố

Căn nhà bỏ hoang được “phù phép” thành tác phẩm nghệ thuật “Giáo đường hoàn vũ”

Nghệ thuật là không giới hạn, và nghệ sĩ Okuda San Miguel đã chứng minh câu nói này khi biến một ngôi nhà bỏ hoang trở thành một tác phẩm được triển lãm trong festival nghệ thuật tổ chức bởi thị trấn 64.6. Hãy cùng  tìm hiểu về tác phẩm nghệ thuật đường phố có […]