Tìm lại khoảng trời tuổi thơ cho sinh viên

05/06/2017 | 859 views

Ngày 2/6, Viện Đào tạo Quốc tế FPT (FAI) đã tổ chức tour trải nghiệm mùa hè “làm chuồn chuồn tre” tại làng nghề Thạch Xá – Thạch Thất – Hà Nội. Đây chỉ là một trong số các hoạt động mùa hè của FAI dành cho sinh viên của 3 chương trình: FPT Arena,…