nhan dang

Những dấu hiệu cho thấy bạn là một Designer

Là nhà thiết kế – Designer thật là tuyệt vời! Bạn hăng say làm việc, hăng say sáng tạo, vì bạn là một Designer. Hãy thử liệt kê ra những điều có thể nhận ra ở một nhà thiết kế. Bạn biết bạn là một nhà thiết kế khi: 1. Bạn hiểu được sự khác biệt […]