nhieu mau

Font chữ nhiều màu, tính năng mới của Adobe Illustrator

Khi thiết kế, nhiều người vẫn phải chuyển qua chuyển lại giữa Illustrator và Photoshop để tạo ra font chữ đa màu – bao gồm cả font chữ emoji. Nhưng không còn lâu nữa, vì Adobe sắp cập nhật Illustrator để tích hợp font chữ này. Adobe Illustrator đã tạo ra cả một nền công […]