Vintage và Retro có giống nhau?

07/06/2017 | 3701 views

Vintage và Retro là 2 từ luôn đi song hành với nhau và xuất hiện nhiều tại các đám cưới, trong thời trang, trên website, ở các mẫu poster trong lĩnh vực thiết kế đồ họa,…. Chúng đều chỉ những phong cách thiết kế thuộc về quá khứ mà gọi là “cổ điển”. Vậy chúng…