nude

Vô vàn lý do để… khỏa thân

Gần đây, khỏa thân hay còn gọi là nude xuất hiện như một… phong trào. Mục đích khỏa thân có vô vàn, khỏa thân vì từ thiện, khỏa thân vì môi trường, vì giáo dục, khỏa thân để phản đối – biểu tình,… thậm chí khỏa thân để “xin bao nuôi”. Cùng điểm lại 10 […]