olympic2020

Lịch sử logo các kỳ Olympic mùa hè

Các thiết kế logo Olympic trong gần 100 năm chủ yếu đều có hình tượng vòng tròn Olympic cùng với những đặc trưng của thành phố, đất nước tổ chức Olympic. Thế vận hội Olympic mùa hè và mùa đông là sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới nơi tập hợp những vận […]