on dinh

Khi còn trẻ: “Chọn con tim” hay “nghe lý trí”?

“Cháy” theo đam mê hay tìm “vùng an toàn”? “Cách duy nhất để làm nên điều tuyệt vời là yêu những việc mình làm. Nếu bạn chưa tìm thấy lý tưởng này, đừng nản lòng, hãy tiếp tục tìm kiếm”. Đó là lời khuyên của Steve Jobs – một trong những nhân vật truyền cảm […]