Pamphlet

22 mẫu thiết kế brochure ấn tượng và định nghĩa về nó

Hiện nay bên cạnh việc thiết kế business card, thiết kế brochure cũng trở nên quan trọng hơn vì nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng cao của khách hàng. Trước khi giới thiệu về 22 brochure, chúng ta cần tìm hiểu brochure là gì? Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo (có thể […]