Paul Rand

Paul Rand nhà thiết kế đồ họa vĩ đại

Paul Rand (tên thật Peretz Rosnbaum, ngày 15 tháng 8 năm 1914. Mất ngày 26 tháng 1 năm 1996) là một nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng người Mỹ, đặc biệt với các biểu tượng các công ty do ông tạo ra. Tiểu sử tóm tắt Rand được đào tạo tại học viện Pratt […]