phan hoi

Designer làm thế nào để xử lý phản hồi tiêu cực từ khách hàng?

Nếu bạn làm việc trong sản xuất video đủ lâu, thông tin phản hồi tiêu cực từ khách hàng là không thể tránh khỏi. Dưới đây là một vài cách để xử lý tình hình. Nó nghe có vẻ phiền toái, nhưng đôi khi nó là một lời nhắc nhở hữu ích: Khách hàng không phải […]