phan văn quyền

9X Việt Nam truyền cảm hứng thiện nguyện tới cộng đồng quốc tế

Bằng tấm lòng và sự sáng tạo, sau vài tháng học đồ họa, Phan Văn Quyền đã quảng bá hình ảnh người Việt Nam và truyền cảm hứng thiện nguyện khắp năm châu. Đầu năm nay, Quyền trở thành một trong 10 lãnh đạo thanh niên ASEAN, đại diện thanh niên Việt Nam đối thoại […]