phim TVC

Hành trình một ngày “theo thầy đi muôn nơi” của cô nàng FANer

Với tinh thần “học phải đi đôi với hành” của FPT – Arena, thầy Nguyễn Ngọc Hưng đã tạo điều kiện để sinh viên Đỗ Vương Quỳnh Anh, lớp H1209D tham gia một buổi quay phim TVC nhằm giúp bạn thâm nhập thực tế vào công việc tương lai của mình. Trong những dòng tâm […]