photoshop cc

Photoshop CC với nhiều cải tiến độc đáo

Tháng 10 vừa rồi, Adobe đã công bố phiên bản cập nhật Photoshop CC với một loạt các cải tiến và tính năng mới hỗ trợ chỉnh ảnh. Hai trong số những cải tiến mới đó là bút vẽ nét cong (Curvature Pen Tool) và nâng cấp các loại bút cọ (Brush) sẵn có trước […]