phương pháp học

Học tập thế nào để không phải nuối tiếc ở trường thi?

Những cuộc hẹn bạn bè, những buổi sáng ngủ nướng,… khiến bạn luôn chểnh mảng việc học hành. Bởi thế, đừng chỉ nói miệng, đừng chỉ là những kế hoạch trên giấy, mỗi bạn cần phải tự giác, nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân trong việc thực hiện kế hoạch học tập. Có […]