platform

22 web platform tương tác đỉnh nhất năm 2016

Định nghĩa về một website trước đây đã từng rất đơn giản: là nơi hiện thông tin cho người truy cập với các khối văn bản và chữ truyền thống. Thế nhưng ngày nay, website còn là nơi cung cấp dịch vụ, dữ liệu cho các tác vụ phức tạp nữa. Khi các công cụ […]