15 câu danh ngôn truyền cảm hứng cho Designer

13/08/2016 | 2439 views

15 câu danh ngôn của những nhà thiết kế nổi tiếng đã được đúc kết trong Infographic dưới đây. Nguồn RGB.vn Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện –  fpt.arena.edu.vn