quyết chiến

“CHỐT HẠ” theo cách của FAN

Học FPT ARENA nhất định phải định phải biết các kì nghỉ của FAN. Làm gì có trường nào mà Xuân có Du Xuân, Đông có Nghỉ Đông, Hạ có…nghỉ hè như ở FAN. Đúng không? Lịch ăn chơi không bao giờ thiếu ở FAN như thể ngày không thể nào nhịn ăn và đêm không […]