reactions

Facebook đang thử nghiệm tính năng Reaction và Dislike trên Messenger, trò chuyện bây giờ sẽ thú vị hơn

Ước mong có nút Dislike trên Facebook đã sắp thành hiện thực. Một tính năng người dùng Facebook ước mong từ lâu là nút Dislike cuối cùng cũng chịu ló dạng, tuy nhiên Facebook không cho nó xuất hiện trên giao diện chính mà họ lại đưa vào môi trường Messenger để mọi cuộc trò […]