Richard Moore

Richard Moore chia sẻ những bài học có “1-0-2” trong Khóa học Creative Director Basics

Khóa học “Creative Director Basics” sắp tới đây sẽ được tổ chức với 4 buổi dành cho một số ít các nhà thiết kế và sáng tạo do đích thân ông Richard Moore – Chuyên gia thương hiệu 40 năm kinh nghiệm quốc tế lựa chọn. Ông sẽ chia sẻ vốn tích lũy và các […]