rot dai hoc

‘Rớt đại học không phải là dấu chấm kết thúc’

Nếu bỏ cuộc thì chắc bây giờ tôi vẫn đang lông bông, không nghề nghiệp, trở thành gánh nặng của gia đình và xấu hổ với bạn bè. Cuộc đời mỗi người như một cuộc đua. Trên đường đua luôn có những khúc cua để kết thúc một chặng, và mở ra hướng mới. Không […]