Saint Matthew and the Angel

Chỉ bằng Photoshop những bức ảnh linh tinh, chàng trai này đã tái tạo lại được cả tác phẩm nổi tiếng

Khả năng dùng Photoshop ghép những bức ảnh không liên quan thành những tác phẩm nổi tiếng của nghệ sĩ Ankur Patar là một khả năng mà ít người có được. Tuy không thể qua mắt các chuyên gia nhưng xét trên khía cạnh nghệ thuật tái tạo tranh bằng Photoshop thì những bức tranh của Ankur […]