Saul Bass

Saul Bass

Saul Bass (1920 – 1996) không chỉ là một trong những nhà thiết kế đồ họa xuất sắc nhất khoảng giữa thế kỷ 20 mà còn được biết tới như là một bậc thầy về thiết kế tiêu đề phim (film title design).   Học vấn Saul Bass sinh ngày 8 tháng 5 năm 1920 […]