screen

4 cách để thiết kế split-screen hoàn hảo

Bố cục Split screen có nghĩa là màn hình được chia làm hai phần theo chiều dọc. Kiểu bố cục này xuất hiện ở lĩnh vực phim ảnh từ đầu thế kỷ 20, và phố biến cho tới ngày nay. Bố cục Split screen bắt đầu được sử dụng trong lĩnh vực thiết kế UI […]