season 2

“VÃI LOL” trở lại – Lợi hại hơn xưa

Sau sự thành công ngoài cả mong đợi của “Vãi LOL”2016, “Vãi LOL” season 2 sẽ tiếp tục được tổ chức dành cho sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế FPT (FPT Arena, FPT Jetking, FPT Aptech) trong tháng 9 này. Giải đấu 2017 sẽ có nhiều thay đổi về quy mô tổ chức, […]