sinh viên trải nghiệm

“F-Ville – Dấu ấn trải nghiệm” dành cho sinh viên FPT Arena và FPT Aptech

Nhằm giúp các bạn sinh viên FPT Arena (FAN) và FPT Aptech (FAT) năm cuối lưu giữ lại những khoảnh khắc, kỷ niệm của thời sinh viên, đồng thời đem đến cho sinh viên trải nghiệm thực tế về môi trường làm việc, phòng Công tác sinh viên FAI – Khối Liên kết Quốc tế, […]