sohai

[Mười_ba] Sợ hãi hay ôm ấp?

Sợ hãi hay ôm ấp? Cuộc thi thiết kế đa phương tiện với con số 13 [Mười_ba] sợ hãi? Sự thật không có con số nào bị ghét như [Mười_ba] – từ Âu sang Á, Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam bán cầu. Để loại trừ con số này, người ta nghĩ ra đủ […]